Uudised

Tööotsijate Akadeemia
suurendab uue töökoha
leidmise võimalusi

30.04.2020

Töö- ja tööjõuturg on suurte muutuste lävel. Kui 2019. aasta lõpus oli töötuse määr 5,3%, siis 2020. aasta aprillis oli see juba enam kui 7%. Lähinädalatel ja -kuudel see üksnes kasvab ning tööotsijakeskne turg on seeläbi muutumas tööandjakeskseks turuks. Uue töökoha leidmine on varasemast suurem väljakutse ning eeldab tööotsijalt tihedas konkurentsis toimetulekut.

Enese- ja turuanalüüs

Enne tegudele asumist tuleks võtta aega analüüsimiseks. Teisisõnu tuleb vastus leida kahele olulisele küsimusele: (1) mida mul on pakkuda uuele võimalikule tööandjale ja (2) kas minu ootused ja soovid uuele töökohale on kooskõlas tänaste turuvõimalustega. Võimalik, et senised karjääriplaanid vajavad siinkohal ümbervaatamist. Igal juhul on parem nende tööotsijate stardipositsioon, kes mõistavad oma väärtuspakkumist, omavad adekvaatseid ootuseid ning kujundavad oma tegevusplaani vastavalt.

Õigel ajal õiges kohas

Enese- ja turuanalüüs tehtud, on vaja jõuda väljavalitud tööandjateni. Vähim, mida siinkohal teha, on koostada sisukas CV ja sisestada see mõnda töövahendusportaali. Võimaluste suurendamiseks tuleks aga üle vaadata ka oma LinkedIn profiil – üha enam tööandjaid kasutab seda oma värbamistegevuses ning selles keskkonnas kohalolek annab selge eelise. Samas on oluline mõista, et kohalolekust üksi ei piisa – nii CV kui ka LinkedIn’i profiili osas on kriitilise tähtsusega selles sisalduv informatsioon, et olla märksõnaotsingutes leitav.

Tagasihoidlikkus on voorus või siiski mitte?

Kui viimastel aastatel on tööandjad teinud kõikvõimalikke pingutusi, et paista silma, eristuda ja olla atraktiivne tööotsijatele, siis nüüd on tööotsijate aeg vastata samaga. Kui hästi läbimõeldud ja koostatud CV ja LinkedIn profiil aitavad saada jala ukse vahele, siis sellele järgnev tööintervjuu annab tööotsijale suurepärase võimaluse müüa oma teadmisi, oskusi ja kogemusi veenvalt, aga seejuures ausalt. Uusi tööotsijaid lisandub iganädalaselt, mistõttu hästi ettevalmistatud tegevusplaan tuleb vähemalt sama säravalt ka ellu viia.

Tööotsijate Akadeemia <br> suurendab uue töökoha <br> leidmise võimalusi 1

Tööotsijate Akadeemia on loodud tööotsijate ettevalmistamiseks ja toetamiseks

CVO Recruitment on üks Eesti juhtivaid personalivärbamis- ja sihtotsinguettevõtteid. Meie loodud Tööotsijate Akadeemia eesmärk on jagada oma ekspertteadmisi tööotsijatega ning toetada neid uue töökoha otsingutes. Sõltuvalt tööotsija vajadustest ja eelarvest on meil Akadeemias välja töötatud erinevaid lahendusi webinaridest kuni personaalse hindamise ja nõustamiseni. Kui tunnete huvi Tööotsijate Akadeemia vastu, siis kirjutage .

 

„Käisin CVO Recruitment’i juures konsultatsioonis 2019. aasta detsembris. Enne esimest kohtumist oli konsultant minu CV-ga põhjalikult tutvunud ja esitas väga häid tähelepanekuid, lisaks sain uusi nippe ja küllaga innustust – mul oli sellest palju abi, lahkusin inspireeritult ja rõõmsana! Olen väga rahul CVO Recruitment’i poolt läbiviidud konsultatsiooniga!“ Maarja Mälberg