Teenused

Mitmekülgsed teenused,
silmapaistvad tulemused.

Tööjõuturu konsultatsioon ja koolitus

Võtke ühendust

Tööjõuturu konsultatsioon on suunatud nii Eesti turul tegutsevatele organisatsioonidele kui ka neile, kes alles soovivad Eesti turule siseneda. Juba tegutsevatele organisatsioonidele koostame analüüse, et võrrelda nende personaliprotsesse, töötasusid ja motivatsioonipakette tööjõuturul olemasolevatega. Samuti anname soovitusi, kuidas suurendada talentide kaasamise võimekust ja parendada värbamisprotsessi. Turule sisenemise puhul konsulteerime välisinvestoreid ja rahvusvahelisi ettevõtteid sisenemisprotsessis ja aitame neil alustada tegevust Eestis – anname ülevaate talentide saadavusest, töötasudest ning tööjõuga seotud õigusaktidest, et värbamisotsused põhineksid adekvaatsetel teadmistel ja andmetel.

Samuti koolitame organisatsioone värbamisefektiivsuse tõstmises – alates tööjõuturu trendidest kuni praktiliste nõuanneteni juhtidele, kuidas parandada intervjueerimise, valimise ja läbirääkimise oskusi ning kuidas jõuda eduka lepingu sõlmimiseni väljavalitud talentidega kandidaadikeskses turuolukorras.

Kandidaatide kaardistus

Võtke ühendust

Meie kandidaatide kaardistuse teenus keskendub huvipakkuva profiiliga inimeste otsimisele ja nende huvi tuvastamisele kliendi ettevõttes töötamise vastu. Kaardistatud isikutele tutvustame oma kliendi ettevõtet ja pakutavat tööd ning selgitame välja valmisoleku kandideerida. 

Kaardistame soovitud sihtgruppi oma online– ja offline-võrgustike, CV portaalide, andmebaaside ja sotsiaalvõrgustike abil ning võtame potentsiaalsete kandidaatidega personaalselt ühendust, et tutvustada neile oma kliendi tööpakkumist.
Erinevalt värbamis- ja sihtotsingu teenusest keskendume kandidaatide kaardistuse teenuse puhul ennekõike otsinguprotsessile ning vähem kandidaatide hindamisele. See tagab kliendile kiire turuülevaate ja laiema kandidaatide valiku.

Värbamine ja sihtotsing

Võtke ühendust

Meie värbamise ja sihtotsingu protsess algab organisatsiooni ja vakantse töökoha analüüsist, seejärel koostame tegevusplaani soovitud tulemuste saavutamise kohta. Värbamise ja sihtotsingu protsessis keskendume kindlate erialade või organisatsioonide inimeste suunatud otsingule – kaardistame soovitud sihtgrupi oma online– ja offline võrgustike, CV portaalide, andmebaaside ja sotsiaalvõrgustike ning teiste olemasolevate andmeallikate kaudu.

Võtame isiklikult ühendust ka inimestega, kes aktiivselt uut tööd ei otsi, kuid kes võiksid siiski olla huvitatud uuest väljakutsest – nii leiame ja tekitame huvi parimates inimestes, kes võiksid meie kliendile sobida. Meie hindamisprotsess on terviklik ja sisaldab intervjuusid, teste ja taustauuringut. Võime värbamis- ja valikuprotsessi läbi viia ka konfidentsiaalselt, s.t mitte avaldada tööpakkuja nime.

Meil on kogemusi erinevates tegevus-
valdkondades

Joonis kirjeldab meie projektide jaotust valdkondade lõikes.

Rahvusvaheline talendiotsing

Võtke ühendust

Eriti keerukate profiilide ning tehniliste ametikohtade leidmisel eelistavad meie kliendid sageli rahvusvahelist otsingut, et jõuda talentideni üle kogu maailma.

Kaardistame huvipakkuvat sihtgruppi kasutades rahvusvahelisi CV portaale, andmebaase ja sotsiaalvõrgustikke ning kasutame tehnilisi otsingumeetodeid IT-töötajate värbamiseks. Seejärel võtame inimestega personaalselt ühendust, pakkudes võimalust töötada teises riigis. Samuti juhendame vajadusel valitud kandidaati ümberasumisega seotud dokumentide ja elamisloa taotlemise puhul.

Personalirent ja personalihaldus

Võtke ühendust

Meie personalirendi ja -haldusteenuse äriüksus, Simplika, osutab personalirendi ja -haldusteenust organisatsioonidele, kellel pole võimalik töötajaid otse palgata või kellel on teatud põhjustel otstarbekam töötajaid palgata läbi personalirendiettevõtte. Omades pikaajalist kogemust ja seeläbi põhjalikke teadmisi kohalikust tööjõuturust ja seadusandlusest, samuti maksusüsteemist, vähendab Simplika organisatsioonide administreerimiskoormust ja võimaldab neil keskenduda oma põhitegevusele. Lühidalt – Simplika valmistab ette, allkirjastab ja haldab töölepinguid, teostab igakuist palgaarvestust ja tegeleb sellega kaasnevate kohustustega, pakkudes administratiivset tuge nii organisatsioonidele kui ka rendipersonalile.

Simplika teenuseid võiksid kaaluda ka alustavad ettevõtted, kellel pole veel olemas juriidilist üksust ja/või administratiivset võimekust personali ja palgaarvestuse haldamiseks.

 

 

Sisseelamis- ja lahkumisnõustamine

Võtke ühendust

Selleks, et tagada uue töötaja sujuvat tööle asumist ja soodustada seda, et ta saaks kiirelt organisatsiooni efektiivseks liikmeks, on abiks meie sisseelamisnõustamine. Koostame sisseelamisprotsessi tegevused, mis aitavad jõuda parimate tulemusteni, seejuures hea rahulolu tööga, paremate tulemuste saavutamine ja suurem pühendumus.

Lahkumisnõustamist vajatakse peamiselt siis, kui ettevõte soovib töösuhte lõpetada ja on valmis aitama lahkuval töötajal uut tööd leida. Nõustame lahkuvaid töötajaid tööhõive ja tööturu küsimustes, aitame neil leida nende oskustega sobiva väljakutse ning astuda järgmine samm karjääriredelil. Kui vaja, oleme lahkuvale töötajale toeks seni, kuni ta on leidnud töö, mis vastab tema ootustele. Pakume koondatava töötaja teenust nii üksikisiku tasandil kui ka tervete osakondade või kogu ettevõtte sulgemisel.