Teenused

Värbamine ja sihtotsing
on meie peamine teenus, kuid siiski mitte ainus

Tööjõuturu konsultatsioon ja koolitus

Võtke ühendust

Tööjõuturu konsultatsioon on suunatud nii Eesti turul tegutsevatele organisatsioonidele kui ka neile, kes alles soovivad Eesti turule siseneda. Siinsel turul juba tegutsevatele organisatsioonidele koostame analüüse ja tegevusplaane värbamisprotsesside ja -kommunikatsiooni ning töötasude ja motivatsioonipakettide parendamiseks, et suurendada talentide kaasamise võimekust. Turule sisenejatele anname ülevaate talentide saadavusest, töötasudest, tööjõumaksudest ja töölepingu seadusest, et värbamisotsused põhineksid asjakohastel teadmistel ja andmetel. Lisaks koolitame organisatsioone alates tööjõuturu trendidest kuni juhtidele mõeldud praktiliste värbamisnõuanneteni.

Värbamine ja sihtotsing

Võtke ühendust

Värbamine ja sihtotsing algab organisatsiooni ja vakantse töökoha analüüsist, mille järgselt koostame tegevusplaani soovitud tulemusteni jõudmiseks. Meie protsess keskendub ennekõike aktiivsele otsingule ja kontaktivõtule, st otsime inimesi kõikvõimalikest kanalitest ja seejärel kontakteerume nendega personaalselt. Selline tegevus võimaldab jõuda ka nende inimesteni, kes aktiivselt uue töökoha otsimisega ei tegele, kuid võiksid siiski olla huvitatud uutest väljakutsetest. Meie põhjalik hindamisprotsess sisaldab intervjuusid, teste ja taustauuringut. Värbamise ja sihtotsingu puhul on võimalik tellida ka üksiktegevusi (nt üksnes kandidaatide kaardistust või kontaktivõttu või hindamist) ning vajadusel viime otsinguid läbi globaalselt.

Sisseelamis­nõustamine (onboarding)

Võtke ühendust

Sisseelamisnõustamise eesmärk on tagada uue töötaja kiire kohanemine organisatsiooni ja ametikohaga – see suurendab nii uue töötaja enesekindlust, iseseisevust, pühendumist kui ka produktiivsust. Sisseelamisnõustamine saab alguse organisatsiooni ja ametikoha analüüsist, mille tulemusena valmib konkreetsele töötajale suunatud sisseelamisprogramm. See programm on tegevusplaan, mille käigus antakse uuele töötajale põhjalik ettevalmistus selliste teemavaldkondade lõikes nagu organisatsiooni taust ja tulevikuplaanid, ametikoha ootused ja eesmärgid, inimsuhted ja töökultuur ning administratiivsed korraldused. Sisseelamisnõustamise jooksul toetame nii tööandjat kui ka uut töötajat, et tagada positiivne ja tulemuslik algus uuele töösuhtele.

Personalirent ja personalihaldus

Võtke ühendust

Simplika, meie personalirendi ja -haldusteenuse äriüksus, osutab personalirendi ja -haldusteenust organisatsioonidele, kel pole võimalik töötajaid otse palgata või kel on teatud põhjustel otstarbekam töötajaid palgata läbi personalirendiettevõtte. Koostame, allkirjastame ja haldame töölepinguid ja sellega kaasnevaid dokumente, teostame igakuist palgaarvestust ja tegeleme muude kaasnevate kohustustega, vähendades seeläbi organisatsioonide administreerimiskoormust ja võimaldades neil keskenduda oma põhitegevusele. Simplika teenuseid võiksid kaaluda ka alustavad ettevõtted, kel pole veel olemas juriidilist üksust ja/või administratiivset võimekust personali ja palgaarvestuse haldamiseks.

Tööotsijate Akadeemia

Võtke ühendust

Tööotsijate Akadeemia keskendub tööd otsivate inimeste ettevalmistamisele, nõustamisele ja toetamisele, et tööotsimise protsess kujuneks edukaks ja tulemuslikuks. Pakume erinevaid lahendusi veebiseminaridest kuni personaalse konsultatsioonini ning katame muuhulgas selliseid teemasid nagu tööturu ülevaade, eneseanalüüs, CV ja LinkedIn profiili koostamine, kandideerimistegevuste planeerimine ning ettevalmistus tööintervjuuks. Jagame seejuures praktilisi näpunäiteid ja soovitusi millest töökoha otsimisel ja kandideerimisel lähtuda. Lisainformatsiooni Tööotsijate Akadeemia kohta saab lugeda siit või kirjutades meile .

 

 

Koondamis­nõustamine (outplacement)

Võtke ühendust

Koondamisnõustamist tellivad organisatsioonid, kes soovivad oma lahkuvale töötajale pakkuda professionaalset abi ja tuge uue töökoha otsimisel. Kokkuleppel organisatsiooniga kujundame täpse nõustamise tegevusplaani, kuid enamasti sisaldab see tööturu ülevaadet, eneseanalüüsi koos isiksusetestide täitmisega, CV ja LinkedIn profiili koostamist, kandideerimistegevuste planeerimist ning ettevalmistust tööintervjuuks. Vajadusel oleme lahkuvale töötajale toeks seni, kuni ta on leidnud uue töökoha. Pakume koondamisnõustamist nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt kui on tegemist terve üksuse või ettevõtte sulgemisega.