Outplacement’i teenust vajavad ennekõike ettevõtted, kes lõpetavad töösuhte olemasoleva töötajaga ja soovivad lahkuvat töötajat aidata uue töökoha leidmisel. Pakume lahkuvale töötajale konsultatsiooni töö- ja tööjõuturu küsimustes, aitame tal leida õiget väljundit oma oskustele ning teha järgmist sammu tööalases karjääris. Soovi korral oleme lahkuva töötaja kõrval seni, kuni ta on leidnud uue ootustele vastava töökoha.

Outplacement’i teenust pakume nii üksikute töösuhete lõpetamisel kui ka osakondade või kogu ettevõtte sulgemisel.