Personali värbamist ja valikut alustame organisatsiooni vajaduste analüüsimisega. Analüüsi ja meie eksperthinnagu põhjal valmib tegevusplaan soovitud tulemuseni jõudmiseks. Tegevusplaanis kirjeldatud värbamis- ja valikuprotsessi läbiviimise eest vastutavad meie asjatundlikud konsultandid.

Sõltuvalt ametikoha keerukusest kestab meiepoolne värbamis- ja valikuprotsess 2-5 nädalat, mille tulemusena esitame kliendile 3-5 parimat kandidaati. Kandidaatide tööle võtmisel rakendub garantiiperiood, mille jooksul vahetame sobimatuks osutunud töötaja välja lisatasuta.

Soovi korral võime värbamis- ja valikuprotsessi teostada konfidentsiaalselt, st tööandja nime kajastamata. Teenuse juurde kuulub konsultatsioon töö- ja tööjõuturu küsimustes.