Personalijuhtimise täisteenuse osutamisse on kaasatud kogu meie töötajaskond, st eksperdid töö- ja tööjõuturu valdkonnas. Koostame värbamisstrateegiad, palgaeelarveid ja motivatsioonisüsteeme, töötame välja kogu ettevõtte personalialase dokumentatsiooni, sh töölepingud, ametijuhendid ja töösisekorraeeskirjad. Korraldame töölepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise, teostame igakuist palgaarvestust.

Teenuse juurde kuulub konsultatsioon töö- ja tööjõuturu küsimustes.