Tegutsedes inimestepõhises ärisektoris ja nõustades igapäevaselt oma kliente töösuhete ja tööturu teemal, püüame CVO Recruitment'is alati silmas pidada, millised on üldised pikaajalised tööjõu trendid, ning mis suunas turg tervikuna on liikumas. Kandidaatide ootused tööaja ja -asukoha paindlikkuseks, ning töö ja eraelu tasakaalu tagamine tööõnne ja rahulolu suurendamiseks ei ole täna tööandjatele ilmselt enam suureks üllatuseks. Oleme alati altid ka ise tööandjana uusi töömudeleid katsetama ning suur paindlikkus ja tulemustele fokusseerunud töökultuur on meie ettevõtet iseloomustanud juba pikaajaliselt. Oleme aga tegemas...
Loe lähemalt

Liis on erinevate kultuuridega kokku puutunud ja oma silmaringi laiendanud töötades ja õppides USA-s. Kui esmane huvi psühholoogia vastu tekkis tal USA-s õpingute jooksul, siis huvi personalivaldkonna vastu tekkis Tallinna Ülikoolis psühholoogiat õppides. Liis on töötanud erinevates valdkondades, turismist IT-ni, aga oma esmase värbamisalase kogemuse sai ta hoopis jaekaubandusest. Värbajana töötamine on üksnes vaid suurendanud tema huvi selle põneva, ent samas keerulise valdkonna vastu. Hetkel omandab Liis magistrikraadi personalijuhtimise erialal.

Töötegemise aja ja koha paindlikkust on CVO Recruitment’is praktiseeritud juba aastaid, kuid sel kevadel astusime järgmise sammu ja töötasime kogu tiimiga nädala välismaal – imekaunis ja päikeselises Horvaatias. Igapäevaste tööülesannete kõrval pidasime sisukaid ja strateegilisi arutelusid, lasime lendu uusi ideid – viimastele mõjus Horvaatia iseäranis positiivselt. Aega jäi ka kohaliku looduse, ajaloo ja toidukultuuriga tutvumiseks. Nädal distantsilt töötamist kinnitas, et oma tööd hästi planeerides võime seda soovi või vajaduse korral teha kasvõi välismaalt. Tiimile mõjus Horvaatia motiveerivalt ja innustavalt, ettevõttele...
Loe lähemalt

Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE poolt korraldatava iga-aastase konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" võidutööks nimetati sel aastal CVO Recruitment’i värbamispartneri Heleen Andersoni magistritöö "Tööle kandideerijate ootused töövormide paindlikkuse osas ja selle seosed tööorientatsiooni ning isiklike tööalaste kokkulepete sõlmimisega" (TTÜ). Konkursi käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides. Magistritöödega saab tutvuda PareNetis.

Teist aastat järjest toetas CVO Recruitment AIESEC Eesti vilistlaskonverentsi toimumist, sel aastal peasponsorina. Konverentsi teemaks oli ärikeskkonda mõjutavad tulevikutrendid ning muutuvad töövormid. Laudkondades toimusid arutelud, kuidas kiire tehnoloogiline areng, demograafilised trendid ning süvenevad keskkonnaprobleemid ettevõtteid mõjutavad. Lisaks sellele arutleti teemadel, kuidas töö olemus on tulevikus muutumas ning millised on töötajate uuenenud ootused tööandjatele.