We Make It Simple

Simplika pakub organisatsioonidele kõrgtasemel  
personalirendi- ja personalihaldusteenust, võimaldades 
neil keskenduda oma põhitegevusele.
Meist lähemalt

Meist ja meie teenusest

Võtke ühendust

Simplika on Eestis tegutsenud alates 2004. aastast ning osutab personalirendi- ja personalihaldusteenust organisatsioonidele, kellel pole võimalik töötajaid otse palgata või kellel on teatud põhjustel otstarbekam töötajaid palgata läbi personalirendiettevõtte. 

Omades pikaajalist kogemust ja seeläbi põhjalikke teadmisi kohalikust tööjõuturust, seadusandlusest ja maksusüsteemist, vähendab Simplika organisatsioonide administreerimiskoormust ja võimaldab neil keskenduda oma põhitegevusele. Lühidalt – Simplika valmistab ette, allkirjastab ja haldab töölepinguid, teostab igakuist palgaarvestust ja tegeleb sellega kaasnevate kohustustega, pakkudes administratiivset tuge nii organisatsioonidele kui ka rendipersonalile.

Miks meie kliendid kasutavad personali-
renditeenust

Meie teised teenused
58%
meie klientidest tegutseb Eestis kohaliku juriidilise isikuta.
21%
meie klientidest omab personalistrateegiat, mis näeb ette personalirenditeenuse kasutamist.
16%
meie klientidest on töötajate arv limiteeritud või omab uute töötajate värbamise piirangut.
5%
meie klientidest on idufirmad ja äsja asutatud organisatsioonid, kellel pole veel administratiivpersonali ja -suutlikkust.

Meil on 100+
renditöötajat
igapäevaselt
ja seda erinevates
tegevusvaldkondades

CVO Recruitment ja Simplika

Lähemalt CVO Recruitmentist

CVO Recruitment ja Simplika on sama ettevõtte, Recruitment Estonia OÜ, erinevad äriüksused.

CVO Recruitment osutab töö- ja tööjõuturu konsultatsiooni teenuseid, keskendudes peamiselt personali värbamisele ja sihtotsingule. Simplika pakub personalirendi ja -haldusteenust organisatsioonidele, kellel pole võimalik töötajaid otse palgata või kellel on teatud põhjustel otstarbekam töötajaid palgata läbi personalirendiettevõtte. 

CVO Recruitment ja Simplika täiendavad teineteist ja seeläbi on meil võimalik oma kliente suuremas ulatuses teenindada. Tänaseks tegutsevad CVO Recruitment ja Simplika edukalt üle kogu Baltikumi – meil on kontorid Eestis, Lätis ja Leedus. CVO Recruitment tegutseb lisaks ka Rumeenias.