Area9 Lyceum:
õpiinseneride meeskond

Area9 Lyceum:
õpiinseneride meeskond

Projekt numbrites
20+ värvatud töötajat
Asukoht
Eesti või globaalne (kodukontor)

Eesmärk

Meie eesmärk oli aidata Area9’i Eesti turule sisenemise protsessis ja moodustada esimese kolme kuu jooksul kohalik õpiinseneride meeskond.

 

Protsess

Enne ettevõtte otsust Eesti turule laieneda pakkusime Area9 Lyceumi juhtkonnale tööjõuturu konsultatsiooni teenust, mille käigus andsime ettevõttele ülevaate talentide saadavusest, soovitatavatest asukohtadest, seadustest ja palgatasemetest.

Värbamistegevustega alustasime 2019. aasta mais – korraldasime avaliku tööotsingukampaania ja teostasime sihtotsingu. Leidsime kiiresti sobivad inimesed ja palkasime esimesed töötajad juba juunikuus. Kuna mõnel väljavalitud kandidaadil puudus elamisluba Eestis töötamiseks, toetasime neid elamisloa taotlemisel suhtluses Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga.

Pärast esimest faasi ehk turule sisenemist algatasime ettevõtte laienedes peagi juba uue värbamiskampaania. Lisaks värbamisele Eestis alustasime kaugtöötajate leidmiseks ka piirideta värbamisega, et jõuda talentideni üle kogu maailma. Nüüd on meie sihiks pikaajaline koostöö, et tagada uute võimekate inimeste leidmine igakuiselt.

Area9 uued töötajad palkasime meie personalirendi ja -halduse üksuse Simplika kaudu, mis tähendab, et meie vastutame kõigi personalitöö protsesside haldamise ja dokumentatsiooni eest vastavalt kohalikele tööseadustele ning tegeleme ka igakuise palgaarvestusega.

 

Tulemus

Esimeses värbamisetapis saavutasime seatud eesmärgi – kolme kuu möödudes värbamisprotsessi algusest olime palganud neli esimest töötajat. Sügisel jätkasime värbamistegevustega ja planeeritud meeskond sai värvatud.

Ettevõttest

Area9 on ettevõtete grupp, mis on kasvanud välja 20 aasta pikkusest uurimistööst inimkäitumise, õppimise, tootearenduse, sisuarenduse ja informaatika alal. Area9 Lyceum arendab personaliseeritud kohandatavat õpimudelit läbi maailma esimese neljadimensioonilise õpiplatvormi Area9 Rhapsode™.

Kui teie järgmine edulugu võiks sündida meie abil, siis võtke meiega ühendust.