Teenused

Värbamine ja personaliotsing
on meie peamine teenus

Personalirent ja personalihaldus

Võtke ühendust

Simplika, meie personalirendi ja -haldusteenuse äriüksus, osutab personalirendi ja -haldusteenust organisatsioonidele, kel pole võimalik töötajaid otse palgata või kel on teatud põhjustel otstarbekam töötajaid palgata läbi personalirendiettevõtte. Koostame, allkirjastame ja haldame töölepinguid ja sellega kaasnevaid dokumente, teostame igakuist palgaarvestust ja tegeleme muude kaasnevate kohustustega, vähendades seeläbi organisatsioonide administreerimiskoormust ja võimaldades neil keskenduda oma põhitegevusele. Simplika teenuseid võiksid kaaluda ka alustavad ettevõtted, kel pole veel olemas juriidilist üksust ja/või administratiivset võimekust personali ja palgaarvestuse haldamiseks.

Koondamis­nõustamine (outplacement)

Võtke ühendust

Koondamisnõustamist tellivad organisatsioonid, kes soovivad oma lahkuvale töötajale pakkuda professionaalset abi ja tuge uue töökoha otsimisel. Kokkuleppel organisatsiooniga kujundame täpse nõustamise tegevusplaani, kuid enamasti sisaldab see tööturu ülevaadet, eneseanalüüsi koos isiksusetestide täitmisega, CV ja LinkedIn profiili koostamist, kandideerimistegevuste planeerimist ning ettevalmistust tööintervjuuks. Vajadusel oleme lahkuvale töötajale toeks seni, kuni ta on leidnud uue töökoha. Pakume koondamisnõustamist nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt kui on tegemist terve üksuse või ettevõtte sulgemisega.

Värbamine ja sihtotsing

Võtke ühendust

Värbamine ja sihtotsing algab organisatsiooni ja vakantse töökoha analüüsist, mille järgselt koostame tegevusplaani soovitud tulemusteni jõudmiseks. Meie protsess keskendub ennekõike aktiivsele otsingule ja kontaktivõtule, st otsime inimesi kõikvõimalikest kanalitest ja seejärel kontakteerume nendega personaalselt. Selline tegevus võimaldab jõuda ka nende inimesteni, kes aktiivselt uue töökoha otsimisega ei tegele, kuid võiksid siiski olla huvitatud uutest väljakutsetest. Meie põhjalik hindamisprotsess sisaldab intervjuusid, teste ja taustauuringut. Värbamise ja sihtotsingu puhul on võimalik tellida ka üksiktegevusi (nt üksnes kandidaatide kaardistust või kontaktivõttu või hindamist) ning vajadusel viime otsinguid läbi globaalselt.

Tööjõuturu konsultatsioon ja koolitus

Võtke ühendust

Tööjõuturu konsultatsioon on suunatud nii Eesti turul tegutsevatele organisatsioonidele kui ka neile, kes alles soovivad Eesti turule siseneda. Siinsel turul juba tegutsevatele organisatsioonidele koostame analüüse ja tegevusplaane värbamisprotsesside ja -kommunikatsiooni ning töötasude ja motivatsioonipakettide parendamiseks, et suurendada talentide kaasamise võimekust. Turule sisenejatele anname ülevaate talentide saadavusest, töötasudest, tööjõumaksudest ja töölepingu seadusest, et värbamisotsused põhineksid asjakohastel teadmistel ja andmetel. Lisaks koolitame organisatsioone alates tööjõuturu trendidest kuni juhtidele mõeldud praktiliste värbamisnõuanneteni.