Fujitsu Estonia:
infotehnoloogiast müügini

Fujitsu Estonia:
infotehnoloogiast müügini

Projekt numbrites
3 värvatud töötajat
Asukoht
Tallinn, Eesti

Eesmärk

Meie koostöö esmane eesmärk oli värvata talente tarkvaraarenduse üksusesse.

 

Protsess

Kuna Fujitsu polnud varem kasutanud pikaaegset värbamispartnerit ja vajas spetsiifilist tehnilist tööjõudu, andsime ettevõttele kõigepealt ülevaate talentide saadavusest, nende ootustest tööandjale suure konkurentsiga tööturul ning kandidaatide palgaootustest.

Värbamisprojektide läbiviimise ajal nõustasime otseseid juhte selliste värbamisprotsesside korraldamises, mis kõnetaksid kandidaate parimal võimalikul viisil ja tagaksid, et kandidaat viimases faasis tööpakkumise vastu võtaks. Suhtlesime tihedalt personaliosakonna ja otseste juhtidega, et jagada oma ideid, kuidas edendada Fujitsu mainet tööandjana ja luua selget pilti erinevatest karjäärivõimalustest, mis tagaksid paremad värbamistulemused.

Meie koostöö algas 2019. aasta keskel ning leidsime vajalikud töötajad sellistele tehnilistele ametikohtadele nagu IT-analüütik ja tarkvaraarendaja. Meie koostöö jätkub, et leida töötajaid erinevatele ametipositsioonidele IT-spetsialistidest arendajateni ja piirkonnajuhtidest müügijuhtideni.

 

Tulemus

Pärast koostöö alustamist oleme leidnud tippspetsialistid kolmele ametikohale ja koostöö jätkub, et leida järgmisi töötajaid erinevatele positsioonidele. Peale värbamise ja sihtotsingu teenuse oleme andnud kliendile nõu värbamisprotsessi parendamise ja kandidaadiga läbirääkimiste alal, samuti jaganud oma ekspertteadmisi sellest, kuidas olla atraktiivne tööandja tehnoloogiasektori talentidele.

Fujitsu on globaalne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ettevõte, pakkudes laiapõhjalist tehnikatoodete, -lahenduste ja -teenuste valikut. Fujitsu on Eesti turul tegutsenud aastast 1991.

Kui teie järgmine edulugu võiks sündida meie abil, siis võtke meiega ühendust.