Pikaajaline kogemus ja mitmekülgselt võimekad töötajad

CVO on Eestis tegutsenud alates 2000. aastast. Oleme saavutanud väärilise koha valdkonna suurimate tegijate hulgas, seda nii majandustulemuste kui ka töötajaskonna suuruse poolest. Meie töötajaskonda kuulub nii pikaajalise kogemusega töö- ja tööjõuturu eksperte kui ka noori uuendusmeelseid talente. Oleme tuhatkonnal inimesel aidanud astuda järgmist sammu oma tööalases karjääris ning toetanud paljusid ettevõtteid tegevuse alustamisel või olulisel laiendamisel. Meie partneriteks on olnud nii kohalikud ettevõtted kui ka rahvusvahelised finantsteenuste-, IT arenduse- ja klienditeeninduskeskused.

Rahvusvaheline haare ja globaalse inimressursi kaasamine

CVO-l on lisaks Eestile kontorid veel Lätis, Leedus ja Rumeenias. Seeläbi suudame teostada riikidevahelisi projekte ja teenindada oma kliente nii Baltikumis kui ka laiemalt Ida-Euroopas. Toetamaks ettevõtete jätkusuutlikkust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet, oleme loonud globaalse kandidaatide võrgustiku ning vajadusel teostame personali sihtotsinguid riigipiire arvesse võtmata.

Ühiskondlik aktiivsus ja Eesti edusse panustamine

Üheskoos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega on CVO käinud avastamas välistalente ning andnud oma panuse Eesti töövõimalusi tutvustavasse projekti Work In Estonia. Oleme Teenusmajanduse Koja aktiivne liige ja osaleme Eesti töö- ja hariduselu arendustegevustes. Igapäevaselt toetame töö- ja tööjõuturu valdkonnas organisatsioone, kelle eesmärk on Eestisse tuua välisinvesteeringuid – seeläbi aitame kaasa Eesti üldisele majandusedule.