Uudised

Viis soovitust, kuidas leida meeskonda õiged inimesed

30.11.2022

Majanduses ja energiaturul on keerulised ajad. Ettevõtted teatavad koondamistest ja värbamispausidest ning töötajad ootavad üha suuremaid palganumbreid. Mida peaksid aga tegema need organisatsioonid ja ettevõtted, kes ebakindlatest aegadest hoolimata oma meeskonda suurendada soovivad?

1.     Eduka värbamise aluseks on turu tundmine

Headest töötajatest on alati puudus, mistõttu on oluline teada, kust neid leida. Ole kursis oma konkurentide tegevusega, hoia silma peal turu majandusuudistel ning kasuta oma võrgustikku, et olla kursis ettevõtete siseeluga ja õigel hetkel reageerida. Kui mõnes organisatsioonis on rahulolematus, siis läbimõeldud tegutsemise korral võivad sealsetest töötajatest saada sinu järgmised tiimiliikmed. Samuti on oluline turgu tunda selleks, et hinnata oma ettevõtte konkurentsivõimet ja hoida ära vastupidine olukord, kus sinu töötajad tööturul ringi vaatama asuvad.

2.     Selge sõnum kõnetab

Värbamissõnumite puhul võib sageli märgata, et tööd pakub maailma ägedaim ettevõte, kus on sõbralikud kolleegid ja põnev töö. Kindlasti ongi paljudes ettevõtetes väga tore töötada, kuid selle mõtte annavad paremini edasi faktid, mitte lihtsalt väited. Kui oled teadlik turuolukorrast ning oma sihtgrupist, saad esile tuua just neile kõige atraktiivsema sõnumi ja väite. On inimesi, kelle jaoks on oluline tööandja peresõbralikkus, mõni peab oluliseks võimalust töötada ainult kodukontoris, teine hoopis tööauto olemasolu – väärtushinnangud sõltuvad nii inimese vanusest, perekonnaseisust, valdkonnast kui ka konkreetsest rollist. Mõistetavalt eeldavad müügirollides töötavad inimesed tööauto olemasolu ja mõne jaoks on oluline täpne automudel. Samas tarkvaraarendajad hindavad rohkem tehnilisi väljakutseid ja mida konkreetsemalt need on sõnastatud, seda parem arusaam pakutavast rollist tekib. Näiteks meie ettevõtte, CVO Recruitmenti sõnum ei ole, et meil on pikaajaline kogemus paljude värbamisprojektidega, vaid see, et oleme turul tegutsenud üle 20 aasta ning teeme aastas teoks rohkem kui 150 värbamisprojekti.

3.     Tea oma eripära

Kui oled kursis üldise turuolukorraga, saad keskenduda oma ettevõtte esile toomisele. Hea värbamiskommunikatsiooni loomine nõuab panust mitmel tasandil, et tuvastada just oma ettevõtte tugevused ja eripärad, mitte müüa seda, mida kandidaadid sinu arvates ootavad. Olukorra ilustamine ja vale kuvandi tekitamine võib küll esialgu tuua rohkem kandidaate, kuid kui selguvad ebakõlad, ei pruugi nad kauaks organisatsiooni jääda. Sageli on juhtkonnal ja töötajatel erinevad vaatenurgad, mistõttu tuleks ära kuulata kõigi osapoolte arvamused, et nendest pusletükkidest pilt kokku panna. Erinevatesse rollidesse värbamise korral võibki tugevusi ja sõnumeid olla mitu, sest organisatsioon koosneb mitmest osast ning oluline on leida sihtgruppi kõnetav märksõna. Kasuks tuleb, kui oma eripärasid aeg-ajalt uuesti hinnata, sest organisatsioonid ja inimeste ootused arenevad pidevalt.

4.     Lähene kui inimene inimesele

Tuleb meeles pidada, et oma töötaja on alati parim värbaja, kelle levitatud sõnum on kõige mõjusam. Lisaks tutvusringkonnas sõna levitamisele tasub töötajaid kasutada ka ametlike brändisaadikutena, kes aitavad tulevasel kolleegil paremini ettevõtte ja rolliga suhestuda. Rohkem jäävad silma tööpakkumised ja karjäärilehed, kus saab näha olemasolevate töötajate nimesid, nägusid ning tagasisidet. Kasutusel võivad olla nii konkreetsed tsitaadid kui ka kolleegide mõtted üldistatult, sest inimeselt inimesele suunatud sõnumid on mõjusamad ja aitavad samastuda.

Viis soovitust, kuidas leida meeskonda õiged inimesed 1

5.     Jäta alati uks avatuks

Tuleb ette olukordi, kus eelistatud kandidaat ei võta tööpakkumist vastu, kõiki toredaid inimesi pole võimalik tööle palgata või olemasolev töötaja suundub uude ettevõttesse. Neid ei tohiks tõlgendada teie omavahelise suhtluse lõpuna, sest kunagi ei tea, mida tulevik toob. Kui ettevõte annab selgelt märku, et nende juurde võib soovi korral tagasi pöörduda, ja väljendab huvi ka ise kandidaadiga hiljem ühendust võtta, siis positiivse kogemuse puhul võivad teie teed taas ristuda. Oleme olnud tunnistajaks mitmele olukorrale, kus sõbralikust tööalasest lahkuminekust on hiljem saanud edukas koostöö.

Väikesel ja konkurentsitihedal turul silma paistmiseks tuleb mõelda oma ettevõtte eripärade ja kuvandi peale. Olles teadlik, mida hindavad praegused töötajad ja mis olukord on turul, saab soovitud sihtgrupi poole pöörduda just teda kõnetava konkreetse sõnumiga.