Uudised

Sisseelamisprogramm paneb punkti edukale värbamisele

01.10.2020

Uue töötaja värbamine on enamasti ajamahukas tegevus. Vahel ka kulukas ja omajagu keeruline. Seda olulisem on mõista, et uue töötaja värbamine ei lõppe töölepingu allkirjastamisega. Selleks, et uus töösuhe tooks kaasa mõlemapoolse rahulolu, on oluline uue töötaja teadlik ja süsteemne toetamine, seda eriti esimestel töökuudel – seda võimaldab hästi planeeritud ja ellu viidud sisseelamisprogramm.

Mis on sisseelamine?

Sisseelamine, inglise keeles onboarding, on uue töötaja toetamine viisil, mis tagab töötaja enesekindluse ja iseseisvuse ning see omakorda tööga rahulolu, produktiivsuse ja tulemuslikkuse. Sisseelamisprogrammi käigus saab uus töötaja tööks vajalikud vahendid ja juurdepääsud, kuid ka põhjaliku ülevaate oma rollist ja selle eesmärkidest, organisatsiooni taustast ja ootustest ning töökultuurist ja -suhetest. Põhjaliku infovahetuse juures on oluline koht  ka regulaarsel tagasisidel, mille käigus saab uus töötaja kinnitust oma toimetulekule, aga vajadusel ka juhendamist ja õigele rajale suunamist.

Sisseelamisprogramm paneb punkti edukale värbamisele 1

Miks on sisseelamisprogramm vajalik?

Sisseelamisprogramm on vajalik õige mitmel põhjusel. Alustades sellest, et põhjaliku infovahetuse läbi väheneb uue rolli ja organisatsiooni tundmaõppimise aeg. Uus töötaja jõuab kiiremini oma potentsiaali rakendamiseni, kasvab produktiivsus, pühendumine ja soov organisatsioonis jätkata. Lahkumistõenäosuse vähenemine tähendab omakorda kulude kokkuhoidu, sest kaob töötaja asendamise ja järjekordse värbamise vajadus. Positiivne mõju on ka tööandja brändile – hea sisseelamiskogemuse saanud töötaja jagab seda kogemust ka oma tutvusringkonnas, mis lihtsustab edaspidi uute töötajate värbamist.

Kuidas toimib sisseelamisprogramm?  

Sisseelamisprogramm algab juba hetkest, kui välja valitud kandidaat võtab vastu tööpakkumise. Enne esimest tööpäeva on vajalik hulk administratiivseid ettevalmistusi. Suuremas mahus ja sisulisemad tegevused algavad aga uue töötaja esimesest tööpäevast. Sisseelamine lõppeb, kui töötaja ja tema juht tunnevad, et töötaja on ootustele vastavalt iseseisvalt toimetulev. Olenevalt rollist võib see kesta 3-4 kuud kuni üks aasta, kuid kõige kriitilisema tähtsusega on seejuures esimesed neli kuud. Tähtsamad teemad, millele võiks sisseelamisprogrammis keskenduda on: (1) administratiivsed ettevalmistused ja tegevused, (2) töötaja roll ja eesmärgid, (3) organisatsiooni taust ja ootused ning (4) töökultuur ja suhted meeskonnas. Sisselamisprogrammi läbiviimise eest on enamasti vastutav otsene juht, kuid sageli on kaasatud ka teised, uue töötajaga otseselt seotud meeskonnaliikmed.

Oma sisseelamisprogrammi saab iga organisatsioon kujundada ise vastavalt oma värvatavate rollide spetsiifikale. Vajadusel on aga abiks professionaalsed teenusepakkujad, kes aitavad tegevusplaani luua ja esmakordsel kasutamisel ka ellu viia. Kui tunnete, et vajaksite abi sisseelamisprogrammi esmakordsel väljatöötamisel või uue juhina esmakordsel elluviimisel, võtke meiega ühendust –  koostame teie uuele töötajale sisseelamisprogrammi ning toetame teid selle elluviimisel.