Uudised

10 suunda juhtimises, mis näitavad aastal 2020 kasvutrendi

01.02.2020

Oleme erinevate tööjõuturu- ja juhtimisalaste allikate ning oma igapäevatöö kogemuse baasilt kokku kogunud 10 mõtet 2020. aasta trendidest, mis võiksid olla suunanäitajaks kaasaegsele organisatsioonile.

1. Avatus

Organisatsioonid liiguvad jäigast hierarhilisest struktuurist üha enam avatud ja läbipaistva organisatsioonistruktuuri poole.

2. Töö tähenduslikkus

Uus generatsioon töötajaid soovib end teostada läbi töö, mis omab tähendust, ning töötada organisatsiooni jaoks, mis loob maailmas positiivset mõju.

3. Personaliseerimine

Kollektiivne lähenemine töösuhetes muutub personaliseeritud lähenemiseks. Personaliseerimine saab oluliseks ka boonussüsteemide disainimisel.

4. Töötajate kaasamine

Kaasatud töötajad pühenduvad rohkem, lahkuvad vähemtõenäoliselt ning on motiveeritud tänu mõjule, mis nende panus ettevõttele avaldab.

5. Ümberõpe

Kiiresti areneva tehnoloogia põhjustatud muutustega kohanemiseks töökeskkonnas on vajalik töötajate oskuste kaasajastamine.

6. Paindlikkus ja kaugtöö

Paindlikkus on saanud normiks ning hõlmab ümber mõtestamist, kuidas, kus ja kelle poolt tööd tehakse. Kaugtöö saab töökorralduses üha enam igapäevaseks.

7. Tööotsamajandus

Traditsiooniline töömudel ja täisajaga töötamine vahetuvad üha enam projektipõhise töö, vabakutselisuse, osalise tööaja ja iseseisva teenuspakkumise vastu – kokkuvõtvalt tuntud ka kui tööotsamajandus.

8. Töötajaskonna mitmekesisus

Mitmekesisus mõjutab organisatsioone mitmel viisil, kuid hetkel kõige enam välistalentide näol. Üha rohkemad neist leiavad oma tee Eestisse.

9. Inglise keel töökeelena

Inglise keel saab veel enam levinumaks töökeeleks Eestis.

10. Töötasu

Ei ole üllatus, et palgad näitavad jätkuvat kasvutrendi ka 2020. aastal.

 

Edulugude-rohket uut aastat!