Uudised

Viis eripära, millega praegu IT-inimeste värbamisel arvestada

17.08.2020

Ligikaudu pooled meie värbamisprojektid on seotud IT-sektoriga, mistõttu usume, et meil on kandidaatide ootustest ja tööturust väga hea ülevaade.

Meie värbamispartner Heleen Anderson pani kirja viis eripära, mida peaks IT-värbamistel arvesse võtma.

 

1. Kogenud IT-spetsialistide leidmiseks on kõige efektiivsem (tihti ainus võimalik) viis sihtotsing, mille raames huvipakkuvatele kandidaatidele proaktiivselt lähenetakse. Sihtotsingu puhul tuleb arvestada, et kandidaatide hulk, kellele otsepöördumised tehakse, on üldiselt suurem kui mistahes muu valdkonna kvalifitseeritud spetsialisti leidmiseks (müük, turundus, finants, juhtimine jne).

Seega olge sihtotsinguga alustades valmis panustama sellesse aega ning ressursse. Võrdluseks: ühe kogenud tarkvaraarendaja leidmiseks tuleb keskmiselt teha otsepakkumised ligi sajale kandidaadile, samal ajal kui kogenud turundusjuhi leidmiseks võib piirduda pakkumiste tegemisega vaid 20-30 kandidaadile.

 

2. IT-spetsilisti värbamisel on väärtuspakkumises oluline välja tuua projekti sisukus ning arenguvõimalused tehnilises vaates. Ükski IT-spetsialist ei soovi tööle minna ettevõttesse, kus ta kaotab enda tehnilistes teadmistes ja konkurentsivõimes, mis tähendab seda, et kandidaatide jaoks on lisaks projekti sisule ülioluline kasutatavate tehnoloogiate ja töömeetodite kaasaegsus.

Samuti toovad kandidaadid tihti välja, et nende jaoks on oluline, et meeskonnas oleksid kõrged tehnilised standardid ning teised seeniortasemel spetsialistid, kellelt õppida. Mida rohkem on organisatsioonis ees kogenud IT-spetsialiste, seda motiveeritumad on uued töötajad ettevõttega liituma, kuna see võimaldab neil enda taset tõsta.

 

3. Värbamisprotsessi ülesehitus ja kandidaadi closing (töölepinguni jõudmine) on üldjuhul keerulisem, sest kui IT-spetsialist juba teiega erinevatest töövõimalustest vestleb, teeb ta seda suure tõenäosusega veel mitme ettevõttega.

IT-turg on rahvusvaheline ning siinsetel talentidel hoiavad silma peal lisaks kohalikele tegijatele ka suured tehnoloogiaettevõtted – Google, Amazon ja Facebook.

Lisaks tuleb valmis olla juba eos selleks, et kandidaadi tänane tööandja ei soovi tugevat spetsialisti niisama kergelt minema lasta ning teeb omapoolse vastupakkumise. Sellest tulenevalt peab värbamisel looma kandidaadile positiivse kogemuse ning selgelt erinevad etapid läbi mõtlema, et positiivse lõpptulemuseni jõuda.

 

4. IT-sektoris on tööjõuturg järjepidevalt aktiivne töötajad käivad keskmisest rohkem erinevates ettevõtetes töövestlustel ning muuhulgas ka vahetavad töökohti sagedamini. Oluline on silmas pidada, et väga palju levib tööandjate maine suust suhu, mistõttu nii positiivne kui ka negatiivne töö- ja kandidaadikogemus jõuab väljapoole.

Positiivse kogemuse baasil on võimalik organisatsioonis üles ehitada soovitusprogramme, mille raames ettevõtte IT-spetsialistid on motiveeritud tööle soovitama enda tuttavaid, kes mingil määral juba organisatsioonikultuuri ja siseelu tunnevad.

Negatiivse töö- ja kandidaadikogemuse korral tuleb sisemistes protsessides nii ruttu kui võimalik muudatused sisse viia, kuna negatiivset suust suhu levivat sõna on väga keeruline mistahes turunduskampaaniate abil muuta.

 

5. Kui organisatsioonil on IT-spetsialistide järele vajadus suur ning teatud rollide raames on üsna keeruline ning ajamahukas soovitud inimest leida, tuleb värbamisega alustades kohe mõelda kandidaatide võrgustiku (candidate pipeline) loomise peale.

Hästi toimivast võrgustikust tekib läbimõeldud tegevuste korral nn järjekord kandidaatidest, kes on teie organisatsiooni tegemistega kursis ning avatud sobiva ajastuse korral tööpakkumist kaaluma. Võrgustiku puhul on oluline neile positiivse kandidaadikogemuse pakkumine ning kaasamine erinevatele erialaüritustele, mida organisatsioonis aeg-ajalt korraldada.

 

Üksikasjalikke nõuandeid ja täpsemaid näpunäiteid IT-spetsialistide edukaks värbamiseks leiab Äripäeva IT Juhtimise Teabevarast.

Artikkel avaldati ka portaalis ITuudised.ee.